Yağmur duası nasıl yapılır?

Kış aylarına girilmesine rağmen yurt genelinde yağışların az olması ve barajlardaki su seviyelerinde korkutan düşüşlerin olması nedeniyle 81 ilde cuma namazı sonrası yağmur yağması içi dua edilmişti. Vatandaşlar yağmur duası etmek için internette araştırmalarını artırdı. Peki Yağmur duası nedir? Yağmur duası nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

 

Yağmur duası nedir?

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

 

Yağmur duasının Arapça okunuşu

Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran…

 

Yağmur duasının anlamı nedir?

“Hamd, rahman, rahim, din/hesap gününün malk olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar. Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka lâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indr, indrdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indr. (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce, İkamet, 154; Ahmed, VI, 166; Buhârî, Tefsr, Sûre, 2,15)

 

Yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169). Ebû Hanîfe’ye göre bu duada kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur dualarında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir