Nasıl Müslüman Olunur?

Nasıl Müslüman Olunur?

Nasıl Müslüman olunur? Bu yolda dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Müslümanlık, kutsal kitabı Kuran-ı Kerim olan Hz. Muhammed’in yaydığı ilahi bir dindir. Müslümanlık dininde temel nokta Allah’ın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammedin Allah’ın peygamberi olduğuna gönülden inanmaktır. İslam dininde farklı mezhepler yer almakla birlikte, Kelime-i Şehadet ve zekat konuları dışında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar Sünni ve Şii mezheplerinde karşımıza çıkmaktadır.

Müslümanlık dinine mensup olmak için Allah’ın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed’in onun peygamberi olduğuna gönülden inanmak gerekmektedir. Bu inanç gönülden olduğu sürece Allah katında gerçek bir Müslüman olunmaktadır. Müslüman olduktan sonra kişilerin önceki hayatındaki tüm günahlarının silindiği bilinmektedir. Yeni Müslüman olmuş bir kişi tüm günahlarından arınmış bir şekilde yeni bir hayata başlamaktadır. Tabi ki bu durum tüm samimiyetle ve istekle gerçekleştiğinde kabul olmaktadır.

Müslüman olmak için getirilen Kelime-i Şehadet ise şu şekildedir;

Okunuşu: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”

Anlamı: Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve resûlüdür’’ anlamına gelir.

Müslüman Olmanın Şartları Nelerdir?

Kelime-i Şehadet Getirmek

Kelime-i Şehadet islam dininin en önemli şartlarından bir tanesidir. Temel şart olarak sayılan Kelime-i şehadetin dile getirilmemesi durumunda bir kişi Müslüman olmamaktadır. Nitekim dinin en önemli şartı Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak gibi kavramlar Kelime-i Şehadet içerisinde geçmektedir.

Namaz Kılmak

İslam dininin ikinci şartı ise namaz kılmaktır. Nitekim İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim içerisinde namaz ile ilgili birçok ayet yer almaktadır.

Oruç Tutmak

Oruç tutmak İslam dininin diğer şartlarından biridir. Müslümanlar yılın belirli bir ayında (Ramazan) oruç tutmak ile yükümlüdür. Bu ay içerisinde birlik beraberlik ve ibadet etmenin önemi çokça vurgulanmaktadır.

Zekât vermek

İslam dininin 4. şartı ise zekat vermektir. Zekat her Müslüman için şart olan bir ibadet değildir. Belirli miktarın üzerinde mal varlığına sahip olan kişiler zekat vermekte yükümlüdürler.

Hacca Gitmek

İslam dinini son şartı ise hacca gitmektir. İslam dininde maddi ve fiziki durumu elverişli olan kimselerin hacca gitme vazifesi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir