Meryem Ana (Hz. Meryem) Kimdir?

Meryem Ana (Hz. Meryem) Kimdir?

Hz. Meryem, Hristiyan inancında bilhassa Katolik doktrininde son derece önemli bir yere sahip olan ve Hz. İsa’nın annesi olarak bilinen bir kadındır. Çoğu kaynağa göre Meryem ana ismiyle anılmaktadır. Kendisi bir İbrani olup Davud peygamberin soyundan gelmektedir. Mucizelerle dolu yaşamında Hz. İsa’ya gebe kalır. Peki, Meryem ana kimdir? Hayatı nasıl geçmiştir?

Meryem Ana Hayatı

Hz. Meryem’in doğum tarihi net olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. ilk zamanlarda dünyaya geldiği düşünülmektedir. Babası olan İmran, Hz. Davut’ın soyundan gelmektedir. İmran’ın bir gece rüyasında Beytü’l Makdis’e hizmet edeceğini görmesi üzerine eşi Hanna’yı yanına alarak Kudüs’e yerleşir. İmran ve Hanna’nın yaşları ilerlemiş olduğundan çocukları olmamaktadır. Allah’ın onlara bir evlat bahşetmesi için sürekli dua ederler. Bir gün Hanna gebe olduğunu öğrenir ve doğacak bebeğin mucizevi bir çocuk olacağına inanılır. İmran’ın peygamber soyundan gelmesi, gebeliğin bir mucize olması, Tevrat’taki ayetlerde geçen öngörülerin gerçekleşmeye başlaması nedeniyle Yahudi halkı arasında Hanna’nın bebeğinin mesih olacağı düşünülür.

Hanna’nın doğum vakit gelir ve doğan bebeğin bir kız olduğu öğrenilir. Yahudi çevresinde bu durum hayal kırıklığı yaratır. Çünkü beklenen mesih bir kız çocuğu olamaz. Ancak kimsenin fark etmediği bir durum vardır: Meryem adı verilen bu bebek daha büyük bir amaca hizmet edecektir.

Küçük Meryem önce babası İmran’ı, sonrasında annesi Hanna’yı kaybeder. Meryem’i yetiştirme görevini Zekeriya peygamber üstlenir. Meryem, 14 yaşına kadar Hz. Zekeriya’nın himayesinde kutsal öğretileri kavrayarak ve ibadet ederek günlerini geçirir. 15 yaşında ise marangozluk yapan Yusuf adlı bir gençle nişanlanır. Yusuf, İbrani toplumunda saygı gören sadık bir kişidir.

Meryem Ana ve Hz. İsa’nın Doğuşu

Yusuf ile evlenen Meryem bir gün olağandışı bir şey fark eder. Kendisinin karnı günden güne şişmektedir. Çevresindeki büyüklerine danışır ve gebe olduğuna kanaat getirilir. Ancak Meryem’in gebe kalması imkansızdır; çünkü Yusuf’la evlenmeden önce Meryem’in eline erkek eli değmemiştir ve kendisi bir bakiredir. Bu mucizevi olayın Yahudi toplumunda duyulmasıyla birlikte İmran kızı Meryem artık Meryem ana olmuştur. Kendisi Kutsal Ruh aracılığı ile gebe kalmıştır. Doğuracağı bebeği uzun zamandır beklenen Hz. Mesih olacaktır. Doğan bebeğin adı İsa’dır. Bebeğe bu ismin verilmesini Hz. Meryem’e Melek Cebrail emretmiştir.

Hristiyan doktrininde Baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi derin bir yere sahiptir. Baba Tanrı’dır, İsa oğuldur, Meryem’i gebe bırakan ise Kutsal Ruh’tur. Mezhepler arasında bu inanış farklılıklar gösterse de genel kabul gören doktrin bu şekildedir.

Hz. İsa’nın dünyaya gelişi İsrailoğlu cemaatini heyecanlandırmıştır. Ancak Yahudiye Kralı’nın bu doğumla ilgili şüpheleri bulunmaktadır. Yusuf ve Meryem bu nedenle Celile’nin Nasıra kasabasına yerleşirler. Hz. İsa büyümeye ve zamanla Yusuf’un marangozluk mesleğini öğrenmeye başlamıştır. Kısa bir süre içinde ilk Hristiyan Kilisesi’ni kuracak ve Hristiyan inancının temellerini atacaktır.

Din ve Mezheplerde Meryem Ana

Semavi dinlerin genelinde Meryem Ana figürüne büyük bir saygı duyulmaktadır. Katolikler ve Ortodokslar arasında bazı noktalarda fikir ayrılıkları olduğu görülür. Ortodokslar, Hz. Meryem’in bir erkekle ilişkiye girmeden hamile kaldığı düşüncesi kabul etmezler. Katolikler ise Hz. Meryem’in fiziksel bir ilişkiyle değil Kutsal Ruh aracılığıyla Hz. İsa’ya gebe kaldığını savunurlar.

Kur’an’da Hz. Meryem’e önemli yer ayrıldığı görülmektedir. Nisa, Meryem, Tahrim, Mü’minun, Enbiya, Maide ve Ali İmran surelerinde Meryem Ana’dan bahsedilmektedir. İslam’a göre Hz. Meryem, cennetle müjdelenen dört önemli kadından biridir. Meryem’in Zekeriya peygamberin himayesinde büyütüldüğü Al-i İmran suresinde geçmektedir.

HZ. İSA HAYATI VE MUCİZELERİ adlı yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir