Hz. Muhammed Kimdir? Hayatı ve Peygamberlik Dönemi

Hz. Muhammed Kimdir?

İslam dünyasının lideri ve Allah tarafından yeryüzünde görevlendirilen son peygamber olan Hz. Muhammed , fani yaşamını sürdürdüğü dönemde büyük zorluklara göğüs germiş, İslam inancı doğrultusunda aldığı kararlarla farklı dinlere mensup çok sayıdaki insanı hak inancın yoluna sevk etmiştir. İyi niyet, dürüstlük ve ahlak ilkelerinden taviz vermeyerek Müslümanlığın geniş bir coğrafyaya yayılmasının önünü açmıştır. Karşılaştığı her zorluğu Allah’ın bir sınavı olarak görmüştür. Yazımızın devamında peygamberin hayatı hakkında bilgiler vereceğiz.

Hz. Muhammed Hayatı

Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası Abdullah’ı henüz doğmadan önce kaybetmiştir. 6 yaşında iken annesi Amine vefat etmiştir. Anne ve babasını kaybettikten sonra çocukluğunu dedesi Abdulmuttalib’in yanında geçirmiştir. Dedesinin vefatıyla amcası Ebu Talib’in evine yerleşmiş, amcası ile birlikte ticarete atılmıştır. Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, yaşı ilerledikçe tüccarlık mesleğini icra etmiştir. Amcası Abdulmuttalip ile birlikte Yemen gibi bazı ülkelere ticaret amacıyla seyahat etmiştir. Bu dönemde farklı kültürlerle tanışmış ve kültürleri analiz etmiştir. Birçok İslam alimine göre Hz. Muhammed’in bu gözlemi kendisinin zihinsel altyapısının şekillenmesini sağlamıştır.

Hz. Muhammed , çevresinde saygı gören bir insandır. Verdiği söze güvenilir, yaptığı iş kabul edilirdi. Kendisinden emin olan insan sıfatıyla anılırdı. İslam inancıyla tanışmadan önce herhangi bir paganist inanışa sahip değildi. Çevresinde çokça bulunan puta tapma eğiliminden uzak durmuştur.

25 yaşına geldiğinde ticari faaliyetleri esnasında tanıştığı varlıklı bir dul olan Hz. Ayşe ile evlenmiştir. Evliliğiyle birlikte tüccarlık ağını genişletmiş, ticaret yapmaya devam etmiştir. Eşi Hz. Ayşe, ileride kendisine ilk inanan Müslümanlardan olacaktır. Bu evlilikten Kasım, Abdullah, Rukiye, Ümmü, Gülsüm ve Fatıma adında altı çocuğu olmuştur. Abdullah ve Kasım küçük yaşlardayken vefat etmiştir.

Hz. Muhammed (S.a.v.) Peygamberlik Dönemi

Hz. Muhammed her şeyden önce bir fikir insanıydı. Çoğu gece dağlarla çevrili bir mağaraya giderek inzivaya çekilirdi. Yalnızlığıyla bir araya gelip geceler boyu dua ederdi. Her şeyi yaratan bir Tanrı’nın olduğu dair kuvvetli bir inancı bulunmaktaydı. 40 yaşındayken bu keskin inancı Yaradan tarafından karşılık buldu. Bir gece Hira Mağarası’nda dua ederken kendisine Cebrail tarafından ilk vahiy indirildi. Kendisine ilk vahiy olarak “Oku” emri verildi. Böylece Hz. Muhammed’in peygamberliği başlamış oldu.

Kendisine bu kutsal görevin verilmesinin büyük bir amacı bulunmaktaydı. Son Peygamber olarak insanlığı Allah’ın yolunda iman etmesi sağlamalıydı. İlk olarak peygamberliğini eşi Hz. Hatice ve çocuklarına açıkladı. Onların iman etmesini sağladı. Daha sonrasında Hz. Ali, Zeyd bin Harise ve Hz. Ebubekir iman ederek ilk Müslümanlardan oldu.

İslam dininin felsefesi eşitsizliği gidermek ve mutlak adaleti sağlamak üzerineydi. Zengin veya fakir herkesin Allah’ın gözünde bir olduğunu içermekteydi. Bu eşitlik anlayışı sayesinde Müslümanlık ilk olarak ezilenler arasında yol buldu. Fakir insanlar ve köleler büyük bir hızla İslam dininin emri altına girmekteydi. Hz. Muhammed’in hitabet gücü ve ikna kabiliyeti, İslam dininin toplumlar arasındaki yayılımını arttırdı.

İlk Müslümanlar, Mekke’de bulunan putperestlerin aşağılamalarına ve hakaretlerine maruz kaldı. Bu zorbalıklar yüzünden Müslümanlar Mekke’de yaşayamaz oldu. Bunun üzerine Hz. Muhammed ve ashabı 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etti. Sonrasında Medine’de bir İslam Devleti kurulmuş olacaktı.

624 yılında Mekkeli müşrikler ile girilen Bedir Savaşı’ndan Müslümanlar galip ayrıldı. Sırasıyla Uhud ve Hendek savaşı yaşandı. Yaşanan savaşların ardından 628 senesinde Hudeybiye Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Mekkeliler, Medineli Müslümanların varlığını tanımış oldu. 630 yılında Hz. Muhammed önderliğinde Mekke’nin fethi gerçekleşti. Fetih ile birlikte İslam inancı Arap yarımadasında hak din olarak görülmeye başlandı.

Hz. Muhammed, 632 yılında Müslümanlar ile birlikte son defa hacca gitti. Bu haccın adına Veda Haccı adı verilmektedir. Buradaki veda hutbesiyle 100 bin Müslümana hitap etmiştir. 632 yılı geldiğinde yaşama gözlerini yummuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir