Hangi Peygambere Hangi Kitap Gönderilmiştir ?

Hangi Peygambere Hangi Kitap Gönderilmiştir?

Yaradılış süresince Allah tarafından insanlığına yaklaşık 124 bin peygamberin gönderildiği savunulmaktadır. İlk peygamber Hz. Âdem iken son peygamber ise Hz. Muhammed’dir. İslam inancına göre Kur’an’da belirtilen ve inanılması şart koşulan 25 peygamber bulunmaktadır. Peygamberlerin hepsine kitap gönderilmemiş olup, dört peygambere dört büyük kitap indirilmiştir. Peki, hangi peygambere hangi kitap gönderilmiştir?

Dört Büyük Kitap ve İndirildiği Peygamberler

Allah tarafından gönderilen dört büyük kitap arasında şunlar yer almaktadır:

  • Zebur: Hz. Davut’a (Musevilik)
  • Tevrat: Hz. Musa’ya (Musevilik)
  • İncil: Hz. İsa (Hristiyanlık)
  • Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed’e (İslamiyet)

Tevrat

Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilmiş kutsal bir kitaptır. İndirilen ilk ilahi kitap olma özelliğini taşır. Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda indirilmiştir. Musevilik inancının doğmasını sağlamıştır. Yahudi toplumunun kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir. Musevilik ve Yahudilik zaman içinde birleşmiş, tek bir inanç simgelenmeye başlanmıştır.

Tevrat’ın bilinen diğer bir adı Ahdi Atik’tir. Allah’ın kanunu olarak Yahudiler arasında kabul görür. Kutsal kitabın toplam beş bölümü bulunur. Bunlar:

  • Tekvin
  • Çıkış
  • Levililer
  • Sayılar
  • Tesniye

Hz. Musa, Tevrat’ta bulunan emirleri Yahudilere öğretmiş ve yasakları göstermiştir.

Zebur

Zebur, Allah tarafından Hz. Davut’a indirilmiş bir kutsal kitaptır. Zebur’un sözlük anlamı “kitap” demektir. İsrailoğulları olarak bilinen Musevi cemaatinin Tevrat’tan sonraki ilahi kitabıdır. Diğer kutsal kitaplarda Zebur hakkında net bilgiler sunulmamıştır.

Zebur’un bölümlerine Mezmur adı verilir. Yahudilikte Teilim olarak anılır ve Tanah’ın bölümlerindedir. İçeriği daha çok ilahi, şiir ve öğütlerden oluşur. Yahudilerin Zebur’u dinsel törenlerde Tanrı’ya yakarış amacıyla kullandıkları bilinmektedir. Zebur’a sonradan eklenmiş bir kısım bulunmaktadır. 151. Kısım olarak adlandırılan bu bölüm Yahudiler tarafından kabul görmemektedir. Zebur, Hristiyanlık ve İslam tarafından kabul görmüş ve benimsenmiştir. Ancak İslam’a göre diğer kitaplarda olduğu gibi Zebur da sonradan değiştirilmiş ve bozulmuştur.

İncil

Dört büyük kitap arasında bulunan İncil, Allah tarafından Hz. İsa’ya indirilmiştir. Sözlük anlamına bakıldığında müjdelenmiş, iyi haber anlamları ortaya çıkmaktadır. Hristiyan toplumunun dört İncil’e inandığı görülür. Bunlar Markos, Matta, Yuhanna ve Luka’dır. İncillerin bu adları, kitapları yazan kişilerin isimlerinden almıştır. Bu dört İncil, Yeni Ahit’in ilk dört bölümünü simgeler. Yeni Ahit’te Hz. İsa’nın yaşamı ve öğretileri anlatılmaktadır. Hz. İsa’nın ölümünden sonra yeni İnciller’in yazıldığı görülür. Bir kısmı Havariler, bir kısmı ise krallar tarafından yazılmıştır. İslam inancına göre indirilen ilk İncik kutsal bir niteliğe sahiptir. Sonrasında İncil değiştirilmiş, bozulmuş ve amacından saptırılmıştır.

Kur’an

Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Hz. Muhammed’e gönderilmiş son ilahi kitaptır. Dört büyük kitap içinde son ilahi kitap olması sebebiyle hak dinin İslam olduğu, Kur’an’dan önce indirilen kitapların geçersiz kaldığı anlatılmaktadır. 610-632 yılları arasında indirilmeye devam etmiştir. Hz. Muhammed’in vefatıyla yeni ayetlerin gönderilmesi sona erer. Kutsal kitaplar arasında aslını koruyan ve değiştirilmeyen tek kitap Kur’an-ı Kerim olarak kabul görür. Hz. Ebubekir zamanında kitaplaştırılmış, Hz. Osman zamanında çoğaltılması sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir