Dört Büyük Melek Hangileridir? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Dört Büyük Melek Hangileridir? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Semavi dinlerin hepsinde bazı melekler diğerlerine göre daha önemlidir. İslam inancında ise en önemli meleklere dört büyük melek adı verilir. İslam dininde bu meleklerin sahip olduğu görevler daha büyüktür.

Melekler nurdan yaratılmıştır. Fiziksel bir formları bulunmadığı için bedensel özelliklere sahip değillerdir. Ancak çeşitli formlarda kendilerini gösterebilirler. Erkek ve dişi gibi cinsiyet özellikleri bulunmaz. İnsanların duyu organlarıyla melekleri algılayabilmesi mümkün değildir. Onların Allah katındaki yerleri sabittir. Yaratıcı tarafından bahşedilen iradeleri vardır. Bu iradelerini yerine getirmeleri gereken görevlerde kullanırlar. İslam’a göre dört büyük melek Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail’dir.

Dört Büyük Melek Görevleri

İslam’a göre dört büyük meleğin belirli görevleri bulunmaktadır. Bu görevler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Cebrail

Cebrail, dört büyük melek arasında vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere ulaştırır. Hz. Muhammed’den önceki peygamberlere Allah’ın buyruğunu iletip, kutsal kitapların okunmasını öğretmiştir. Cebrail’e “emin” sıfatı verilmiştir. Bu sıfatın karşılığı güvenilir anlamındadır. Melekler arasında en üstünü olarak kabul edilmektedir. Tarifsiz ve karşı konulamaz bir kudrete sahiptir. Yaradan’a en yakın melek olduğundan “Seyyidü’l-Melaike” ismini almıştır. Bu isim meleklerin efendisi, en yücesi demektir.

“Şüphesiz o elbette çok şerefli bir elçinin sözüdür! O elçi pek kuvvetlidir; arşın sahibi katında çok itibarlıdır.” (Tekvir, 19-20)

Mikail

Mikail, Allah tarafından kainattaki doğa olaylarını kontrol etmesi amacıyla görevlendirilmiştir. Yağmur yağdırarak yeryüzündeki canlıların rızıklarının verilmesini sağlar. Kıtlık ve bolluk melek Mikail tarafından insanlığa getirilir. Gerektiğinde refah ve huzuru temin eder. Her maddeyi hareket ettirebilme kabiliyetine sahiptir.

“Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman ise bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır.” (Bakara, 98)

Azrail

Azrail, fani yaşamdaki vakti dolanların canını almakla görevli bir melektir. Allah’ın buyruğu ile hareket ederek insanların canını alır.

Ölüm meleği, Kur’an-ı Kerim’de şöyle tanımlanmaktadır:

“Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde, 11)

İsrafil

Dört büyük melek arasında yer alan İsrafil, Kıyamet günü geldiğinde Sur adındaki alete üflemekle görevlendirilmiştir. Sur’a iki defa üfleyecektir. Birincisi kıyametin kopuşunu, ikincisi ise tekrar dirilişi haber edecektir.

“Ve Sur’a üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defa da hep onlar kalkmış bakıyorlardır.” (Zümer, 68)

Hristiyanlık ve Musevilikte Büyük Melekler

Hristiyanlık ve Musevilik inancında aynı İslam’da olduğu gibi Tanrı’ya inancın koşulları arasında meleklere inanç bulunmaktadır. Bu inanışlardaki büyük melekler İslam’dakine yakınlık gösterir. Örneğin; Hristiyanlığa göre Cebrail, Hz. Meryem’e özel bir bebek doğuracağını müjdelemiş ve Hz. İsa’nın doğuşunu önceden belirtmiştir. Museviliğe göre ise Cebrail bir baş melek olarak kabul görür. Büyük savaşlarda Yahudi toplumuna yardım ettiği, düşman ordularını yok ettiği rivayet edilir. Diğer büyük meleklerde benzer inanışlar söz konusudur. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir