Yahudilik Archive

1 Mar 2021

Nasıl Yahudi Olunur?

Nasıl Yahudi Olunur? Nasıl Yahudi olunur? Yahudi olmanın şartları nelerdir? Yahudilik, Tanrı Yahveh’nin İsrail’in çocukları ile yaptığı sözleşmeden ibaret olan mistik bir dindir. Yahudilik dinine tüm samimiyetiyle katılmak isteyen herkes aday olabilmektedir. Yahudilik dini için gerekli şartları
15 Ağu 2020

İsrailoğulları Kimlerdir?

İsrailoğulları Kimlerdir? Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen İsrailoğulları, Hz. Yakub’un 12 oğlunun soyundan gelenlere denmektedir. Hz. Yakub’un lakabı İsrail’dir. Bu ismin kendisine Tanrı tarafından verildiği Musevi doktrinince rivayet edilmektedir. Tevrat’a göre Yakub peygamberin soyundan gelen Yahudiler, Mısır ve Filistin
11 Ağu 2020

Yahudilik Hakkında Bilgiler

Yahudilik Nedir? Yahudilik ilk başta Hz. İbrahim ile başlayan ve bir yaratıcının varlığına inanmayı esas edinen bir dindir. Yahudilik inanç esaslarına göre Tanrı’nın varlığı ve birliği bu dinin temelini oluşturan en önemli inançtır. Yahudi dinin de temel